matmagwiazdy.pl - lekcje video z matematyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum - opublikowane na YouTube

Szukaj w całym serwisie

Idź do treści

Geometria na płaszczyżnie

Proste i odcinki

..... Proste, półproste, odcinki, punkt, łamana

..... Mierzenie długości

..... Proste prostopadłe i proste równoległe - Wzajemne położenie prostych i odcinków

..... Odległość punktu od prostej Odległość między prostymi równoległymi

..... Konstrukcje - środek odcinka, proste prostopadłe

..... Konstukcje - proste równoległe

Kąty

..... Kąty

..... Kąty - część 2

..... Mierzenie kątów

..... Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe

..... Przenoszenie kątów

..... Rodzaje trójkątów

..... Miary kątów w trójkątach

..... Konstruowanie trójkąta o danych bokach

..... Konstruowanie trójkąta o danych bokach - część 2

..... Konstruowanie trójkąta o danych bokach i kątach

Przystawanie trójkątów

..... Figury przystające

..... Przystawanie trójkątów

Czworokąty

..... Wielokąty

..... Wielokąty Część 2 - przekątne i obwody

..... Prostokąty i kwadraty

..... Prostokąty i kwadraty - przekątne prostokąta i kwadratu

..... Obwody prostokątów i kwadratów

..... Równoległoboki i romby

..... Trapezy

..... Czworokąty - podsumowanie

..... Miary kątów w czworokątach

..... Miary kątów w równoległobokach

..... Miary kątów w trapezach

Pole prostokąta i kwadratu Jednostki pola

..... Co to jest pole figury?

..... Jednostki pola Pole prostokąta

..... Pole prostokąta i kwadratu

..... Zależności między jednostkami pola

Pola wielokątów

..... Pole równoległoboku

..... Pole rombu

..... Pole trapezu

Układ współrzędnych

..... Punkty w układzie współrzędnych

..... Długości odcinków i pola figur

Koła i okręgi

.... .Liczba Pi i długość koła (obwód)

..... Pole koła

..... Długość łuku Pole wycinka koła

..... Okrąg opisany na trójkącie

..... Styczna do okręgu

..... Okrąg wpisany w trójkąt

..... Wielokąty foremne

.... .Okręgi wpisane i opisane na wielokątach foremnych


Powrót do treści | Wróć do menu głównego